Aktiviteter

 

Borktur Maj 2019bliver d. 30. Maj til d. 02.Maj

Generalforsamling


 Lørdag d. 16/3 2019 i klubhuset på Strandvej 11 med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Set og sket i klubben
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af Kasserer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
10. Evt...

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.


  

 

Tegning af en surfer

Aabenraa Windsurfing Club